Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych

Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-052/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość […]

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych.

Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-009/11-06 Tytuł projektu: Prace badawcze nad innowacyjnym materiałem sorpcyjnym do redukcji zanieczyszczeń w gazach odlotowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 6359986.36 […]

System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.

System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-036/09-05 Tytuł projektu: System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 798572 Wydatki kwalifikowalne: 778200 Dofinansowanie: 370190 Dofinansowanie UE: 314661.5 Nazwa beneficjenta: […]

Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-18-076/08-05 Tytuł projektu: Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 38953989.97 Wydatki kwalifikowalne: 36355409 Dofinansowanie: 36355409 Dofinansowanie UE: 30902098 […]

Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych

Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-18-010/12-04 Tytuł projektu: Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 1156455 Wydatki kwalifikowalne: 1120000 […]

Prace przemysłowo-rozowojowe folii “mikrostretch” w firmie Efekt Plus Rzeszów.

Prace przemysłowo-rozowojowe folii “mikrostretch” w firmie Efekt Plus Rzeszów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-011/10-02 Tytuł projektu: Prace przemysłowo-rozowojowe folii “mikrostretch” w firmie Efekt Plus Rzeszów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 8517439.86 Wydatki kwalifikowalne: 1546400 Dofinansowanie: 987205 Dofinansowanie […]

Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników

Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-168/12-04 Tytuł projektu: Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego w zakresie zarządzania wiedzą pracowników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 4694073.67 Wydatki kwalifikowalne: 4051885 Dofinansowanie: 3086738 Dofinansowanie […]

Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów

Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-011/12-02 Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 3775866.71 Wydatki kwalifikowalne: 3462308.37 Dofinansowanie: […]

Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC

Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-101/12-04 Tytuł projektu: Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 14526939 Wydatki kwalifikowalne: 12106841 Dofinansowanie: […]

Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej

Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-010/09-06 Tytuł projektu: Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 1269807.24 Wydatki kwalifikowalne: 1184276.3 Dofinansowanie: […]