Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.

Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-008/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 539900 Wydatki kwalifikowalne: 440700 Dofinansowanie: 154245 Dofinansowanie […]