Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej

Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-16-050/08-10 Tytuł projektu: Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 2706580.68 Wydatki kwalifikowalne: 2540132.31 Dofinansowanie: 2540132.31 Dofinansowanie UE: 2159112.46 Nazwa […]

Innowacyjna technologia nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag Nr PKWiU 27.53.10

Innowacyjna technologia nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag Nr PKWiU 27.53.10 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-001/08-12 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag Nr PKWiU 27.53.10 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1385557.19 Wydatki kwalifikowalne: […]

Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A

Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-16-017/10-02 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-020/09-04 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1398784 Wydatki kwalifikowalne: […]

Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca

Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-16-059/09-06 Tytuł projektu: Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1931313.69 Wydatki kwalifikowalne: 1834578.5 Dofinansowanie: 1834578.5 Dofinansowanie UE: […]

SONAR – Ultradźwiękowa diagnostyka stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze

SONAR – Ultradźwiękowa diagnostyka stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-013/11-02 Tytuł projektu: SONAR – Ultradźwiękowa diagnostyka stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 4554491 Wydatki kwalifikowalne: 3949200 Dofinansowanie: 2352500 Dofinansowanie […]

Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-105/10-07 Tytuł projektu: Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 48671905 Wydatki kwalifikowalne: 40018500 Dofinansowanie: 29555875 Dofinansowanie UE: 25122493.75 Nazwa beneficjenta: Skotan S.A. NIP beneficjenta: […]