Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw

Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-271/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie prototypu instalacji monitorowania tempa i stopnia starzenia biokomponentów i biopaliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wyszkowski Gmina: Wyszków Wartość ogółem: 4412759.45 Wydatki kwalifikowalne: 3869182.41 Dofinansowanie: […]

Opracowanie prototypu modułowego mobilnego zestawu do wytwarzania ciekłych produktów energetycznych

Opracowanie prototypu modułowego mobilnego zestawu do wytwarzania ciekłych produktów energetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-217/12-05 Tytuł projektu: Opracowanie prototypu modułowego mobilnego zestawu do wytwarzania ciekłych produktów energetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wyszkowski Gmina: Wyszków Wartość ogółem: 13652605.21 Wydatki kwalifikowalne: 12218200.61 Dofinansowanie: 8325783.86 Dofinansowanie […]