Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD

Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-025/09-10 Tytuł projektu: Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Wołomin Wartość ogółem: 711205.06 Wydatki kwalifikowalne: 664102.5 Dofinansowanie: 398461.49 Dofinansowanie UE: 338692.27 […]

Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych

Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-011/09-09 Tytuł projektu: Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Wołomin Wartość ogółem: 1210642 Wydatki kwalifikowalne: […]