Opracowanie znacząco ulepszonego produktu biotechnologicznego

Opracowanie znacząco ulepszonego produktu biotechnologicznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-043/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie znacząco ulepszonego produktu biotechnologicznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Ożarów Mazowiecki Wartość ogółem: 45432800 Wydatki kwalifikowalne: 37240000 Dofinansowanie: 17970000 Dofinansowanie UE: 15274500 Nazwa beneficjenta: BIOTON Spółka Akcyjna NIP […]

OPRACOWANIE KONCEPCJI I WDROŻENIE DO PRODUKCJI TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK

OPRACOWANIE KONCEPCJI I WDROŻENIE DO PRODUKCJI TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-118/09-10 Tytuł projektu: OPRACOWANIE KONCEPCJI I WDROŻENIE DO PRODUKCJI TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat […]