Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku “Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro” („A method of indentifying variability in in vitro cultures”)

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku “Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro” („A method of indentifying variability in in vitro cultures”) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-019/10-03 Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku “Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro” („A method of indentifying variability in in vitro cultures”) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi

Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-042/11-02 Tytuł projektu: Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Błonie Wartość ogółem: 174710 […]