Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina

Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-060/10-03 Tytuł projektu: Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew – miasto Wartość ogółem: 1742109.22 Wydatki kwalifikowalne: […]

Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej

Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-161/10-01 Tytuł projektu: Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew – miasto Wartość ogółem: 6348530 […]