Stworzenie prototypu innowacyjnego. uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni

Stworzenie prototypu innowacyjnego. uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-111/12-05 Tytuł projektu: Stworzenie prototypu innowacyjnego. uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przasnyski Gmina: Przasnysz – miasto Wartość ogółem: 4825484.93 Wydatki kwalifikowalne: 4388946.63 Dofinansowanie: 3055840.31 Dofinansowanie UE: 2597464.26 […]