Biożywność – innowacyjne. funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego

Biożywność – innowacyjne. funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-090/09-09 Tytuł projektu: Biożywność – innowacyjne. funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 39250146 Wydatki kwalifikowalne: 39205409.73 Dofinansowanie: 39205409.73 Dofinansowanie UE: 33324598.27 Nazwa beneficjenta: Instytut […]

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-034/10-06 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]