Opracowanie systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych. zapewniającego ciągłość pracy sytemu niezależnie od warunków atmosferycznych

Opracowanie systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych. zapewniającego ciągłość pracy sytemu niezależnie od warunków atmosferycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-340/13-04 Tytuł projektu: Opracowanie systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych. zapewniającego ciągłość pracy sytemu niezależnie od warunków atmosferycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. […]

Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów

Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-027/10-06 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. Płock Wartość ogółem: 33224528 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych

Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-135/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. Płock Wartość ogółem: 4902790.89 Wydatki kwalifikowalne: 4339985.3 Dofinansowanie: 2906750 Dofinansowanie UE: 2470737.5 Nazwa beneficjenta: Neo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP […]

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych.

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-039/09-04 Tytuł projektu: Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. Płock Wartość ogółem: 658028.32 Wydatki kwalifikowalne: 610500.67 Dofinansowanie: […]