Opracowanie przemysłowego procesu amonotermalnego z obniżonym ciśnieniem wodoru

Opracowanie przemysłowego procesu amonotermalnego z obniżonym ciśnieniem wodoru Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-212/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie przemysłowego procesu amonotermalnego z obniżonym ciśnieniem wodoru Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Nieporęt Wartość ogółem: 15702721.13 Wydatki kwalifikowalne: 14944246.13 Dofinansowanie: 11208184.6 Dofinansowanie UE: 9526956.91 Nazwa beneficjenta: […]

Otrzymanie semipolarnych i niepolarnych płytek podłożowych GaN o powierzchni 5 cm2

Otrzymanie semipolarnych i niepolarnych płytek podłożowych GaN o powierzchni 5 cm2 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-049/10-01 Tytuł projektu: Otrzymanie semipolarnych i niepolarnych płytek podłożowych GaN o powierzchni 5 cm2 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Nieporęt Wartość ogółem: 3660090 Wydatki kwalifikowalne: 3322500 Dofinansowanie: […]

Pozyskanie innowacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu

Pozyskanie innowacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-043/09-07 Tytuł projektu: Pozyskanie innowacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Nieporęt Wartość ogółem: 8334052.65 Wydatki kwalifikowalne: 7185842.3 Dofinansowanie: 5030089.61 Dofinansowanie UE: 4275576.17 Nazwa beneficjenta: […]

Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych

Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-14-106/13-02 Tytuł projektu: Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Nieporęt Wartość ogółem: 16571978 Wydatki kwalifikowalne: 13820518 Dofinansowanie: 13820518 Dofinansowanie UE: 11747440.3 Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego NIP […]