Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu

Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-161/09-11 Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Gmina: Grodzisk Mazowiecki Wartość ogółem: 1476248 Wydatki kwalifikowalne: 1330300 Dofinansowanie: 465605 Dofinansowanie UE: […]