Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-166/09-07 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat garwoliński Gmina: Sobolew Wartość ogółem: 2212100 Wydatki kwalifikowalne: 1851000 Dofinansowanie: 602400 Dofinansowanie UE: 512040 […]

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-173/09-07 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat garwoliński Gmina: Sobolew Wartość ogółem: 2236500 Wydatki kwalifikowalne: 1891500 Dofinansowanie: 615225 Dofinansowanie UE: 522941.25 Nazwa beneficjenta: […]