„HOSP” – Hybrydowy Otwarty System Produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych jako wynik prac B+R

„HOSP” – Hybrydowy Otwarty System Produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych jako wynik prac B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-164/09-06 Tytuł projektu: „HOSP” – Hybrydowy Otwarty System Produkcji w produkcji napojów bezalkoholowych jako wynik prac B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat białobrzeski Gmina: Białobrzegi Wartość […]

Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali

Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-319/13-01 Tytuł projektu: Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat białobrzeski Gmina: Białobrzegi Wartość ogółem: 3374277.2 Wydatki kwalifikowalne: 2870554.2 Dofinansowanie: 1498376.25 Dofinansowanie UE: 1273619.81 […]