Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”;

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”; Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-14-033/09-04 Tytuł projektu: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”; Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]

Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA

Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-081/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5113141.89 Wydatki kwalifikowalne: […]

Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii

Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-051/09-05 Tytuł projektu: Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. […]

Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych

Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-074/12-05 Tytuł projektu: Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3453616.47 Wydatki […]

Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów

Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-213/12-05 Tytuł projektu: Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5558720 Wydatki kwalifikowalne: 4633200 Dofinansowanie: 3622840 Dofinansowanie UE: 3079414 […]

Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym

Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-062/09-07 Tytuł projektu: Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 21500256 Wydatki […]

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-035/11-04 Tytuł projektu: Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]

Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR

Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-068/10-04 Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5076715 Wydatki kwalifikowalne: […]

Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth

Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-073/09-08 Tytuł projektu: Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5713352.82 Wydatki kwalifikowalne: 5492266.68 Dofinansowanie: 3279841.04 Dofinansowanie UE: 2787864.88 […]

Opracowanie rodziny nowoczesnych okulistycznych urządzeń diagnostycznych

Opracowanie rodziny nowoczesnych okulistycznych urządzeń diagnostycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-203/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie rodziny nowoczesnych okulistycznych urządzeń diagnostycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Piaseczno Wartość ogółem: 1736263.2 Wydatki kwalifikowalne: 1235073.8 Dofinansowanie: 835312.09 Dofinansowanie UE: 710015.28 Nazwa beneficjenta: Frey spółka jawna NIP […]