Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe

Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-050/09-05 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat wadowicki Gmina: Wieprz Wartość ogółem: 611156.48 Wydatki kwalifikowalne: 498884 Dofinansowanie: 266939.8 Dofinansowanie UE: 226898.83 Nazwa beneficjenta: TECH PAWEŁ […]