OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA

OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-078/09-10 Tytuł projektu: OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat myślenicki Gmina: Sułkowice Wartość ogółem: 469501.85 Wydatki kwalifikowalne: 412000 Dofinansowanie: […]