Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych

Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-301/13-02 Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Skawina Wartość ogółem: 5405755.42 […]

Rozwój innowacyjnej technologii zintegrowanego systemu chłodzenia w silnikach spalinowych

Rozwój innowacyjnej technologii zintegrowanego systemu chłodzenia w silnikach spalinowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-019/10-09 Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnej technologii zintegrowanego systemu chłodzenia w silnikach spalinowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Skawina Wartość ogółem: 5565667.4 Wydatki kwalifikowalne: 3921335.62 Dofinansowanie: 980333.91 Dofinansowanie UE: 833283.82 […]

Opracowanie innowacyjne technologii wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia

Opracowanie innowacyjne technologii wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-129/09-10 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjne technologii wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Skawina Wartość ogółem: 3050000 Wydatki kwalifikowalne: 2500000 Dofinansowanie: 1000000 Dofinansowanie UE: 850000 […]

Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg

Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-12-062/09-09 Tytuł projektu: Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Skawina Wartość ogółem: 17263210 Wydatki kwalifikowalne: […]