Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji puszek stalowych z ultracienkich blach.

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji puszek stalowych z ultracienkich blach. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-127/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji puszek stalowych z ultracienkich blach. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Brzesko Wartość ogółem: 1150892 Wydatki kwalifikowalne: 996100 Dofinansowanie: 498050 Dofinansowanie […]