POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Żagań – miasto Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Opracowanie skonsolidowanych agrokompozytów z naturalnych odpadów włóknistych do ulepszania gleby.

Opracowanie skonsolidowanych agrokompozytów z naturalnych odpadów włóknistych do ulepszania gleby. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-002/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie skonsolidowanych agrokompozytów z naturalnych odpadów włóknistych do ulepszania gleby. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Żagań – miasto Wartość ogółem: 4092087 Wydatki kwalifikowalne: 3046900 Dofinansowanie: 1655615 Dofinansowanie […]

Opracowanie innowacyjnych. biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych.

Opracowanie innowacyjnych. biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-001/11-08 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych. biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Żagań – miasto Wartość ogółem: 3617802 Wydatki kwalifikowalne: 2707400 Dofinansowanie: 1772855 Dofinansowanie UE: 1506926.75 Nazwa beneficjenta: […]