POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Iłowa Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-011/09-06 Tytuł projektu: Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Iłowa Wartość ogółem: 2142564 Wydatki kwalifikowalne: 1749200 Dofinansowanie: 822625 Dofinansowanie UE: 699231.25 […]