POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali

Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-087/12-01 Tytuł projektu: Badania hybrydowych nano-powłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 9880265 Wydatki kwalifikowalne: 8797000 Dofinansowanie: 7037600 Dofinansowanie UE: 5981960 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Szczaniec Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowatorska Technologia Metalizacji Ciągłej Prętów i Zamkniętych Profili Zimnogiętych

Nowatorska Technologia Metalizacji Ciągłej Prętów i Zamkniętych Profili Zimnogiętych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-017/11-07 Tytuł projektu: Nowatorska Technologia Metalizacji Ciągłej Prętów i Zamkniętych Profili Zimnogiętych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 8762830 Wydatki kwalifikowalne: 7493020 Dofinansowanie: 4300965 Dofinansowanie UE: 3655820.25 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Lubrza Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Jordanowski System Budownictwa

Jordanowski System Budownictwa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-012/09-09 Tytuł projektu: Jordanowski System Budownictwa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 2038511.12 Wydatki kwalifikowalne: 1753600 Dofinansowanie: 789120 Dofinansowanie UE: 670752 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo PRODACH Bekier Augustyniak Spółka Jawna NIP beneficjenta: 9270101371 Kod […]

Badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego

Badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-005/09-11 Tytuł projektu: Badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 1495301.16 Wydatki kwalifikowalne: 1360152.64 Dofinansowanie: 612068.69 Dofinansowanie UE: 520258.39 Nazwa beneficjenta: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Łagów Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw

Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-147/12-06 Tytuł projektu: Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 6234412 Wydatki kwalifikowalne: 5249460 Dofinansowanie: 3412149 Dofinansowanie UE: 2900327 Nazwa beneficjenta: POLMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA […]

Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej

Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-383/13-02 Tytuł projektu: Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 3350603.24 Wydatki kwalifikowalne: […]