Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon. innowacyjna technologia

Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon. innowacyjna technologia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-008/09-08 Tytuł projektu: Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon. innowacyjna technologia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Poniatowa Wartość ogółem: 410000 Wydatki kwalifikowalne: 410000 Dofinansowanie: 287000 Dofinansowanie […]