Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego

Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-094/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość […]

Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami

Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-027/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Konopnica Wartość ogółem: 15185047 Wydatki kwalifikowalne: 11345600 Dofinansowanie: 6034240 Dofinansowanie UE: 5129104 Nazwa beneficjenta: PZ Cormay […]

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego

Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-017/09-03 Tytuł projektu: Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 1418280.42 Wydatki kwalifikowalne: 1314400 Dofinansowanie: 460040 Dofinansowanie UE: 391034 […]

Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników

Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-004/10-07 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Konopnica Wartość ogółem: 14620403.2 Wydatki kwalifikowalne: 12270400 Dofinansowanie: 7116176.81 Dofinansowanie UE: 6048750.29 […]

Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.

Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-025/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 1390303.17 Wydatki kwalifikowalne: 1173000 Dofinansowanie: 293250 Dofinansowanie […]