Budowa potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie technologii oczyszczania ścieków pomelasowych

Budowa potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie technologii oczyszczania ścieków pomelasowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-073/12-07 Tytuł projektu: Budowa potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie technologii oczyszczania ścieków pomelasowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Gmina: Zgierz – miasto Wartość ogółem: 8184590.26 Wydatki kwalifikowalne: 6721000 Dofinansowanie: 5376800 Dofinansowanie […]