Opracowanie i wdrożenie metody wytwarzania syntetycznego oleju diesel drugiej generacji.

Opracowanie i wdrożenie metody wytwarzania syntetycznego oleju diesel drugiej generacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-061/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie metody wytwarzania syntetycznego oleju diesel drugiej generacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Gmina: Ozorków Wartość ogółem: 1515240 Wydatki kwalifikowalne: 1242000 Dofinansowanie: 587650 Dofinansowanie […]