e-rower

e-rower Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-068/09-06 Tytuł projektu: e-rower Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat wieluński Gmina: Wieluń Wartość ogółem: 755426 Wydatki kwalifikowalne: 653500 Dofinansowanie: 294075 Dofinansowanie UE: 249963.75 Nazwa beneficjenta: Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe NIP beneficjenta: 8320001755 Kod pocztowy: 98-300 Miejscowość: Wieluń […]

Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec

Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-043/09-11 Tytuł projektu: Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat wieluński Gmina: Wieluń Wartość ogółem: 1659628 Wydatki kwalifikowalne: 1128730 Dofinansowanie: 317207.5 Dofinansowanie […]