Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7

Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-001/08-07 Tytuł projektu: Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Radomsko Wartość ogółem: 627500 Wydatki kwalifikowalne: 543900 Dofinansowanie: 184382.1 Dofinansowanie UE: 156724.78 Nazwa beneficjenta: P.P.U.B INKOMET […]