Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-005/09-14 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Gmina: Konstantynów Łódzki Wartość ogółem: 2183018.27 Wydatki kwalifikowalne: 1977900.07 Dofinansowanie: 692264.96 […]

Innowacyjny. “żywy” opatrunek biodegradowalny do ran przewlekłych i owrzodzeń

Innowacyjny. “żywy” opatrunek biodegradowalny do ran przewlekłych i owrzodzeń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-020/10-08 Tytuł projektu: Innowacyjny. “żywy” opatrunek biodegradowalny do ran przewlekłych i owrzodzeń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat pabianicki Gmina: Konstantynów Łódzki Wartość ogółem: 9363920 Wydatki kwalifikowalne: 8258200 Dofinansowanie: 4450510 Dofinansowanie UE: […]