Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-005/10-06 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łowicki Gmina: Nieborów Wartość ogółem: 1586788 Wydatki kwalifikowalne: 510793.73 Dofinansowanie: 262632.88 Dofinansowanie […]