Opracowanie innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy przez Kapella Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy przez Kapella Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-184/13-06 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu oświetlenia ze Strażnikiem Mocy przez Kapella Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łowicki Gmina: Łowicz Wartość ogółem: 4852810.58 Wydatki kwalifikowalne: […]