Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-072/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Gmina: Kutno – miasto Wartość ogółem: 512400 Wydatki kwalifikowalne: 420000 Dofinansowanie: 189000 Dofinansowanie […]