Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne

Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-006/09-24 Tytuł projektu: Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych z bioetanolu 24.14.1 Węglowodory i ich pochodne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Gmina: Kleszczów Wartość ogółem: 2815450.76 Wydatki kwalifikowalne: 2460816.9 Dofinansowanie: […]