Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej

Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-182/13-03 Tytuł projektu: Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Siechnice Wartość ogółem: 2869323.51 Wydatki kwalifikowalne: 2460843.51 Dofinansowanie: 1259688.67 Dofinansowanie UE: 1070735.37 […]

Opracowanie receptur nowoczesnych produktów dla światowego rynku chemii budowlanej

Opracowanie receptur nowoczesnych produktów dla światowego rynku chemii budowlanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-312/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie receptur nowoczesnych produktów dla światowego rynku chemii budowlanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Siechnice Wartość ogółem: 7086127.75 Wydatki kwalifikowalne: 6997161.25 Dofinansowanie: 2574359.87 Dofinansowanie UE: 2188205.89 […]