Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie.

Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-014/09-09 Tytuł projektu: Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnik Wartość ogółem: 6491016 Wydatki kwalifikowalne: 5413300 Dofinansowanie: 2851039 Dofinansowanie […]