Probiotyki w biodegradowalnych wielokomorowych środkach czyszczących

Probiotyki w biodegradowalnych wielokomorowych środkach czyszczących Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-181/13-04 Tytuł projektu: Probiotyki w biodegradowalnych wielokomorowych środkach czyszczących Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Borów Wartość ogółem: 5784578.04 Wydatki kwalifikowalne: 5103438.66 Dofinansowanie: 2366566.26 Dofinansowanie UE: 2011581.32 Nazwa beneficjenta: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Borów Wartość ogółem: 19971.22 Wydatki kwalifikowalne: 19971.22 Dofinansowanie: 19971.22 Dofinansowanie UE: 16975.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]