Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców (20.15.80.0)

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców (20.15.80.0) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-010/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców (20.15.80.0) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski Wartość ogółem: 962096.49 Wydatki […]

Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych.

Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-049/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski Wartość ogółem: 19971.22 Wydatki kwalifikowalne: 19971.22 Dofinansowanie: 19971.22 Dofinansowanie UE: 16975.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych

Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-066/10-12 Tytuł projektu: Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski Wartość ogółem: […]