POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lubański Gmina: Lubań Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0

Wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-004/09-07 Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lubański Gmina: Lubań Wartość ogółem: 2482000 Wydatki kwalifikowalne: 2240000 Dofinansowanie: 1425500 Dofinansowanie UE: 1211675 […]