POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych

Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-076/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów Wartość ogółem: 9575820 Wydatki kwalifikowalne: 8057590 Dofinansowanie: 4516501 Dofinansowanie UE: 3839025.85 Nazwa beneficjenta: […]