POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat jeleniogórski Gmina: Mysłakowice Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów

Innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-035/09-06 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat jeleniogórski Gmina: Mysłakowice Wartość ogółem: 5290164 Wydatki kwalifikowalne: 4286200 Dofinansowanie: 1928790 Dofinansowanie […]