Tytuł projektu

Tytuł projektu Numer umowy/aneksu/decyzji: Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu: Tytuł projektu Program Operacyjny: Program Operacyjny Oś priorytetowa: Oś priorytetowa Działanie: Działanie Poddziałanie: Poddziałanie Cały kraj/ Województwo: Cały kraj/ Województwo Powiat: Powiat Gmina: Gmina Wartość ogółem: Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne: Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie: Dofinansowanie Dofinansowanie UE: Dofinansowanie UE Nazwa beneficjenta: Nazwa beneficjenta NIP beneficjenta: NIP beneficjenta Kod […]