Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight.

Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-012/09-05

Tytuł projektu: Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1181000

Wydatki kwalifikowalne: 1180508

Dofinansowanie: 1180508

Dofinansowanie UE: 1003431.8

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński

NIP beneficjenta: 6750002236

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/10/2014strony do testowania produktów, zakładanie profilu zaufanego, przyszłość unii europejskiej, zs janów lubelski, trzy razy ana odc 116, przedszkole nr 2 ropczyce, przerwać synonim, uzupełnij zdania datami zapisanymi słownie, www praca trzebnica pl, link informatyczny, podjazd dla niepełnosprawnych kosztorys, praca park narodowy, harmonogramu, wykreśl wyraz który błędnie przyporządkowano do danej grupy, rezygnacja ze stazu, know-how definicja, eksperta, zmiana ip program, monitoring zakliczyn, forum myślenice, instytucje wychowawcze, leasing finansowy…