Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”;

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”; Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-14-033/09-04 Tytuł projektu: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza “Akademickie Mazowsze 2030”; Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat aleksandrowski Gmina: Aleksandrów Kujawski Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-038/12-04 Tytuł projektu: Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Elbląg Wartość ogółem: 3429084 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA

Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-081/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie Innowacyjnego. Zaawansowanego. Zdalnie Zarządzanego Systemu Monitoringu Rozległych Obszarów AMSTA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5113141.89 Wydatki kwalifikowalne: […]

„Badania nad opracowaniem wytycznych. technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej. inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

„Badania nad opracowaniem wytycznych. technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej. inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-056/12-05 Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem wytycznych. technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej. inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom […]

Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii

Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-051/09-05 Tytuł projektu: Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. […]

Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych

Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-074/12-05 Tytuł projektu: Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3453616.47 Wydatki […]

Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o..

Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-040/09-04 Tytuł projektu: Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]

System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba

System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-22-078/09-10 Tytuł projektu: System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 2376058.91 Wydatki kwalifikowalne: 2344183.79 […]

Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych

Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-104/11-06 Tytuł projektu: Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1095750 Wydatki kwalifikowalne: 1018250 Dofinansowanie: 1018250 […]