Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego.

Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-011/08-05 Tytuł projektu: Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2782780.6 Wydatki kwalifikowalne: 2782780.6 […]

Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR

Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-068/10-04 Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5076715 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lubański Gmina: Leśna Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-02-097/09-10 Tytuł projektu: Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 110248919.72 Wydatki kwalifikowalne: 94885632.44 Dofinansowanie: […]

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-10-025/09-07 Tytuł projektu: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 43305983.14 Wydatki kwalifikowalne: 43300123.14 Dofinansowanie: 43300123.14 Dofinansowanie UE: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Żórawina Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem.

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-052/10-06 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem. Program Operacyjny: Program Operacyjny […]

Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek

Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-002/11-03 Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Sosnowiec Gmina: M. Sosnowiec Wartość ogółem: 3836962.15 Wydatki kwalifikowalne: 3383400 Dofinansowanie: […]

Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę

Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-30-014/09-03 Tytuł projektu: Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1885668 Wydatki kwalifikowalne: 1885668 Dofinansowanie: 1885668 […]

Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-006/08-10 Tytuł projektu: Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 16528785.19 Wydatki kwalifikowalne: 15448950 Dofinansowanie: 15448950 Dofinansowanie UE: […]