Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu

Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-179/09-04 Tytuł projektu: Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1035711 Wydatki kwalifikowalne: 1035711 Dofinansowanie: 1035711 Dofinansowanie UE: 880354.35 Nazwa […]

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-007/08-05 Tytuł projektu: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2293480 Wydatki kwalifikowalne: 2293480 Dofinansowanie: 2293480 […]

Badania rotacyjnego impulsowego hydraulicznego silnika

Badania rotacyjnego impulsowego hydraulicznego silnika Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-015/10-01 Tytuł projektu: Badania rotacyjnego impulsowego hydraulicznego silnika Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 1968360 Wydatki kwalifikowalne: 1543200 Dofinansowanie: 981815 Dofinansowanie UE: 834542.75 Nazwa beneficjenta: Candela Zakład Pracy Chronionej […]

Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.

Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-017/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 1450482.88 Wydatki kwalifikowalne: 1385209.39 Dofinansowanie: 711575.63 […]

Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą dla wyrobu medycznego i dermaceutyku. w zakresie sposobu wytwarzania oraz nowego zastosowania

Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą dla wyrobu medycznego i dermaceutyku. w zakresie sposobu wytwarzania oraz nowego zastosowania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-06-054/12-01 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą dla wyrobu medycznego i dermaceutyku. w zakresie sposobu wytwarzania oraz nowego zastosowania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]

Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych

Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-022/09-10 Tytuł projektu: Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 9472587.18 Wydatki […]

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-138/09-07 Tytuł projektu: Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 3874234.55 Wydatki kwalifikowalne: 3391950 Dofinansowanie: 3391950 Dofinansowanie UE: 2883157.5 Nazwa beneficjenta: Politechnika […]

Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL

Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-14-062/13-02 Tytuł projektu: Platforma Informatyczna Wsparcia Badań Naukowych WAT.PL Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 14736600 Wydatki kwalifikowalne: 14736600 Dofinansowanie: 14736600 Dofinansowanie UE: 12526110 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej. map. wsparcia turystycznego.

Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej. map. wsparcia turystycznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-104/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej. map. wsparcia turystycznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12253800 Wydatki kwalifikowalne: […]

Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)

Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-038/09-04 Tytuł projektu: Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość […]