Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników

Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-044/09-04 Tytuł projektu: Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1147301.19 Wydatki kwalifikowalne: 1091950 Dofinansowanie: 1091950 Dofinansowanie UE: 928157.5 Nazwa beneficjenta: Instytut […]

Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów pojazdów specjalnych

Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów pojazdów specjalnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-117/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów pojazdów specjalnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 4992489.89 Wydatki kwalifikowalne: 4700340.04 Dofinansowanie: 2195783.84 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Kobierzyce Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 “Determining a predisposition to cancer”

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 “Determining a predisposition to cancer” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-32-056/10-04 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 “Determining a predisposition to cancer” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Kowal – miasto Wartość ogółem: 10019.01 Wydatki kwalifikowalne: 10019.01 Dofinansowanie: 10019.01 Dofinansowanie UE: 8516.16 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat zielonogórski Gmina: Świdnica Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Dąbrowa Chełmińska Wartość ogółem: 16280.89 Wydatki kwalifikowalne: 16280.89 Dofinansowanie: 16280.89 Dofinansowanie UE: 13838.75 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi

Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-159/09-02 Tytuł projektu: Zaawansowana Platforma do Zarządzania Informacjami Marketingowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 2651500 Wydatki kwalifikowalne: 2651500 Dofinansowanie: 996000 Dofinansowanie UE: 846600 Nazwa beneficjenta: COMARCH SPÓŁKA […]

Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym

Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-094/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 9987711 Wydatki kwalifikowalne: 9374600 Dofinansowanie: 5516630 Dofinansowanie […]

Centrum Czystych Technologii Węglowych

Centrum Czystych Technologii Węglowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-00-165/08-09 Tytuł projektu: Centrum Czystych Technologii Węglowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 194106694.89 Wydatki kwalifikowalne: 161707031.99 Dofinansowanie: 161707031.99 Dofinansowanie UE: 137450977.19 Nazwa beneficjenta: Główny Instytut Górnictwa NIP beneficjenta: 6340126016 Kod pocztowy: 40-166 Miejscowość: […]