Centrum Nanofotoniki

Centrum Nanofotoniki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-00-004/08-05 Tytuł projektu: Centrum Nanofotoniki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 29845900.95 Wydatki kwalifikowalne: 25994973 Dofinansowanie: 25994973 Dofinansowanie UE: 22095727.05 Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Elektronowej NIP beneficjenta: 5250009111 Kod pocztowy: 02-668 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kwidzyński Gmina: Sadlinki Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie udoskonalonego systemu do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie

Opracowanie udoskonalonego systemu do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-183/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie udoskonalonego systemu do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12617653.11 Wydatki kwalifikowalne: 10690136.04 Dofinansowanie: […]

Innowacyjne technologie wytwarzania mikroemulsji woskowych do specjalistycznych zastosowań w gospodarce

Innowacyjne technologie wytwarzania mikroemulsji woskowych do specjalistycznych zastosowań w gospodarce Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-093/09-06 Tytuł projektu: Innowacyjne technologie wytwarzania mikroemulsji woskowych do specjalistycznych zastosowań w gospodarce Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1377340.21 Wydatki kwalifikowalne: 1286400 […]

Ochrona patentowa metody aktywacji i inhibicji fosfofruktokinazy eukariotów. ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w medycynie

Ochrona patentowa metody aktywacji i inhibicji fosfofruktokinazy eukariotów. ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w medycynie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-006/08-08 Tytuł projektu: Ochrona patentowa metody aktywacji i inhibicji fosfofruktokinazy eukariotów. ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w medycynie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: […]

SYSTEM CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA

SYSTEM CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-106/09-13 Tytuł projektu: SYSTEM CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7503145.5 Wydatki […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Gmina: Bogdaniec Wartość ogółem: 30568.2 Wydatki kwalifikowalne: 30568.2 Dofinansowanie: 30568.2 Dofinansowanie UE: 25982.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat jeleniogórski Gmina: Karpacz Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe. zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i pełne przygotowanie dokumentacji inwestorskiej dla komercjalizacji tych technologii

Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe. zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i pełne przygotowanie dokumentacji inwestorskiej dla komercjalizacji tych technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-088/12-04 Tytuł projektu: Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe. zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i […]

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-039/11-11 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji części układów paliwowych silników lotniczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Mielec – miasto Wartość ogółem: 1954971.71 Wydatki kwalifikowalne: 1285900 Dofinansowanie: 791465 Dofinansowanie […]