Program Homing Plus – projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+)

Program Homing Plus – projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.02.00-00-002/09-07 Tytuł projektu: Program Homing Plus – projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat sulęciński Gmina: Sulęcin Wartość ogółem: 42795.48 Wydatki kwalifikowalne: 42795.48 Dofinansowanie: 42795.48 Dofinansowanie UE: 36376.15 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki Gmina: Drezdenko Wartość ogółem: 42795.48 Wydatki kwalifikowalne: 42795.48 Dofinansowanie: 42795.48 Dofinansowanie UE: 36376.15 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowy materiał kompozytowy – diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych

Nowy materiał kompozytowy – diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-063/08-06 Tytuł projektu: Nowy materiał kompozytowy – diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: […]

Nowa technologia wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego

Nowa technologia wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-140/12-07 Tytuł projektu: Nowa technologia wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 4612710 […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek “Sposób otrzymywania poliwalentnych bakteriofagów do leczenia infekcji bakteryjnych” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych B. Weber-Dąbrowska. M.Mulczyk.  A. Górski. J. Boratyński. M. Łusiak-Szelachwska. D.Syper

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek “Sposób otrzymywania poliwalentnych bakteriofagów do leczenia infekcji bakteryjnych” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych B. Weber-Dąbrowska. M.Mulczyk.  A. Górski. J. Boratyński. M. Łusiak-Szelachwska. D.Syper Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-026/08-02 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na […]

Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce

Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.03-00-033/09-06 Tytuł projektu: Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.03 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków […]

Opracowanie systemu biometrycznego uwierzytelniania i podpisu elektronicznego

Opracowanie systemu biometrycznego uwierzytelniania i podpisu elektronicznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-041/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie systemu biometrycznego uwierzytelniania i podpisu elektronicznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1897061.23 Wydatki kwalifikowalne: 1793900 Dofinansowanie: 1123165 Dofinansowanie UE: 954690.25 Nazwa beneficjenta: […]

Proekologiczny Elektroniczny System Pojazdowy (PESP) na potrzeby transportu publicznego

Proekologiczny Elektroniczny System Pojazdowy (PESP) na potrzeby transportu publicznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-361/13-03 Tytuł projektu: Proekologiczny Elektroniczny System Pojazdowy (PESP) na potrzeby transportu publicznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3503500.44 Wydatki kwalifikowalne: 3486244.6 Dofinansowanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Chełmno Wartość ogółem: 18606.73 Wydatki kwalifikowalne: 18606.73 Dofinansowanie: 18606.73 Dofinansowanie UE: 15815.72 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]