Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu

Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-012/11-02 Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem stali nierdzewnej w części wodnej podgrzewaczy gazu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Tyczyn Wartość ogółem: 1401048.33 Wydatki kwalifikowalne: 600200 Dofinansowanie: 290715 Dofinansowanie […]

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu uzależnienia od nikotyny Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-184/11-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu uzależnienia od nikotyny Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kwidzyński Gmina: Prabuty Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Chrostkowo Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej dot. poduszkowcowego nośnika narzędzi do wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych

Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej dot. poduszkowcowego nośnika narzędzi do wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-039/10-03 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej dot. poduszkowcowego nośnika narzędzi do wykonywania zabiegów ochronnych na terenach wodno-błotnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj […]

Wielowymiarowa analiza strukturalno-obrazowa w zastosowaniu do reprodukcji zawartości dokumentów

Wielowymiarowa analiza strukturalno-obrazowa w zastosowaniu do reprodukcji zawartości dokumentów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-114/12-03 Tytuł projektu: Wielowymiarowa analiza strukturalno-obrazowa w zastosowaniu do reprodukcji zawartości dokumentów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 11787323.29 Wydatki kwalifikowalne: 9694000 Dofinansowanie: 7643550 Dofinansowanie […]

Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych

Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-028/08-06 Tytuł projektu: Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 84328672.71 Wydatki kwalifikowalne: 79920654.36 Dofinansowanie: 79920654.36 Dofinansowanie UE: 67932556.19 […]

Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności

Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-128/08-10 Tytuł projektu: Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 19639650.36 Wydatki kwalifikowalne: 19639515.32 Dofinansowanie: 19639515.32 Dofinansowanie UE: […]

Opracowanie i produkcyjne wdrożenie szkła antyrefleksyjnego o ultrawysokich parametrach bezpośredniej i hemosferycznej transmisji światła

Opracowanie i produkcyjne wdrożenie szkła antyrefleksyjnego o ultrawysokich parametrach bezpośredniej i hemosferycznej transmisji światła Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-005/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie i produkcyjne wdrożenie szkła antyrefleksyjnego o ultrawysokich parametrach bezpośredniej i hemosferycznej transmisji światła Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Głogów Małopolski […]

Opracowanie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi internetowej – PKWiU 64.20.15.

Opracowanie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi internetowej – PKWiU 64.20.15. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-011/08-08 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi internetowej – PKWiU 64.20.15. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 621446.15 […]